Deelnemers

Simone Brummelhuis @simonebrummelhuis ?

actief sinds 2 jaren, 7 maanden
271 stemmen
Naam

Simone Brummelhuis

Geslacht

vrouw

Bedrijfsnaam

The Next Women

Functie

CEO, Founder

Hoogst genoten opleiding

WO

Kinderen

3

Relatie

Gehuwd

Nationaliteit

Nederlandse

Leeftijd

46

Telefoonnummer

+31626068919

Mijn ambities zijn:

Na 10 jaar advocatuur, en 7 jaar iens.nl als directeur-aandeelhouder, de grootste restaurantwebsite van nederland, is mijn ambitie nu, op basis van mijn ervaring en onderzoek, het onbenutte potentieel te halen uit ondernemende vrouwen, door hen toegang te verschaffen tot een netwerk van ondernemers, investeerders en bedrijven en toegang tot kapitaal. In een tijd waarin de economie behoefte heeft om snelgroeiende ondernemers banen te laten creëren, vertegenwoordigen vrouwelijke ondernemers een veelbelovende, maar onvoldoende gebruikt groeipotentieel. Daartoe ben ik onderdeel van beleid dat wordt gemaakt door de overheid voor vrouwelijke groeiondernemers, ben ik een vraagbaak en connector voor vrouwelijke ondernemers en investeerders en adviseer ik duizenden bedrijven omtrent hun business plan en hun toegang tot kapitaal of groei instrumenten.

Zo combineer ik mijn ambities in werk, gezin en maatschappij:

Mijn werk brengt mij internationaal waar vrouwelijke groeiondernemers zijn, en ik verbind diverse “maatschappijen” met elkaar (diverse landen, diverse netwerken, diverse ondernemers), veel ontmoetingen geschieden ook in huiselijke kring doordat ik mijn huis heb opengesteld voor vrouwelijke ondernemers om elkaar te ontmoeten, en op die manier zijn er zal zo’n 750 ondernemers uit Europa ontvangen. Mijn gezin heeft daar een taak in, en wordt zo mede geinspireerd door de missie & ambitie. Ook mijn 3 tienerdochters!

Persoonlijk leiderschap betekent voor mij:

dat je gedreven wordt om een bepaald doel te realiseren, en daarvan anderen deel uit te maken, bijv. door middel van samenwerking of anderen de ruimte te geven en te faciliteren. De ondernemers die ons magazine lezen of onze events bezoeken komen weg met een advies waar ze verder mee kunnen, waardoor ik ze help het zelf te doen. We bereiken duizenden vrouwen.

Als ik in de Raad van Bestuur zit, dan zet ik - inzake Work/Life - het volgende op de agenda:

Ambitie plannen maken die beginnen met 35+ en doorgaan tot 55+, omdat in deze 20 jaar de meeste ambitie van de mensen ligt die niet op een eenvormige wijze kan worden gerealiseerd. Alleen op deze wijze kan je afstemmen wat iedereen uit zijn leven & werk kan halen, er moet ruimte zijn om op eigen tijdstippen te accelereren.

Deelnemers van de bedrijven ING, KPN, Essent en Kadaster, worden verzocht voor 20 april een paper met onderwerp: "Leiderschap: de uitdaging tussen ambitie(s) en realiteit in tijden van crisis" in te leveren (700 - 1000 woorden, circa 1,5 - 2 A4). Als je paper klaar is, kun je opnieuw inloggen op deze website om de tekst hieronder toe te voegen aan je profiel. Het makkelijkst is om het bijvoorbeeld in Word te schrijven, en dan te kopieren - plakken. Indien je deelneemt aan de publieksprijs ontvang je op 20 april bericht of je geselecteerd bent en een paper mag schrijven. Dit dien je dan uiterlijk op 27 april in te leveren.

‘Leiderschap: de uitdaging tussen ambitie(s) en realiteit in tijden van crisis’.

In dit essay behandel ik het vraagstuk van economische groei in tijden van crisis vanuit het perspectief van ondernemerschap en de rol van vrouwelijke ondernemers daarbij. Ik betoog dat de ambities en leiderschap van vrouwelijke groei ondernemers een grote rol spelen in de economische vooruitgang van de maatschappij en het aanpakken van de crisis, maar dat de realiteit dwingt tot extra maatregelen.

Na 10 jaar advocatuur, begon ik terwijl de internet bubbel barstte in 2001, als ondernemer; ik had toen 3 kleine kinderen. Met mijn business partner realiseerden wij in de jaren daarop -met vallen en opstaan- onze ambitie voor een succesvol internetbedrijf gebaseerd op reviews van gebruikers –; iens.nl heeft ruim 6 miljoen bezoekers, een community, website, boeken, software, academie en redelijk tevreden aandeelhouders. In 2008 ben ik een tweede internetbedrijf begonnen, dit maal rond een community van vrouwelijke ondernemers, met een website, community, events en mentorprogramma. Gebaseerd op mijn persoonlijke ervaringen als ondernemer en gesteund door onderzoek heb ik producten ontwikkeld om sneller ruimte te geven voor de ontwikkeling van de ambities van vrouwelijke ondernemers.

Mannelijke en vrouwelijke ondernemers lijken in bijna alle opzichten op elkaar. Ze hebben grotendeels hetzelfde onderwijs genoten, dezelfde economische achtergrond, en dezelfde behoeften en uitdagingen.

Het succes van mannelijke en vrouwelijke groeiondernemers is afhankelijk van: 1) toegang tot een mixed netwerk van ondernemers, investeerders en bedrijven; 2)toegang tot kapitaal; en 3) leiderschap en het adequaat evalueren van kansen.

De ambities zijn er, ook voor vrouwen, de werkelijkheid is anders: vrouwen (a) zijn onvoldoende vertegenwoordigd in zakelijke netwerken; (b) hebben onvoldoende toegang tot kapitaal hebben; en (c) evalueren hun kansen lager. Ik herken deze 3 barrières door mijn eigen ervaring als vrouwelijke ondernemer. Het zijn barrières voor het succes van vrouwelijke groeiondernemingen.

Onderzoek toont aan dat groeiondernemingen jonger dan 5 jaar voor meer dan 50% van de banengroei verantwoordelijk zijn en dat vrouwelijke ondernemers hierin ondervertegenwoordigd zijn. Nu met de crisis de economie behoefte heeft om snelgroeiende ondernemers banen te laten creëren, vertegenwoordigen vrouwelijke ondernemers een veelbelovende, maar onvoldoende gebruikt groeipotentieel.

Met The Next Women speel ik in Europa en Nederland een voortrekkersrol om de barrières weg te nemen en te faciliteren dat het groeipotentieel van vrouwelijke ondernemers wordt gerealiseerd.

Investeerders en vrouwelijke ondernemers treffen elkaar nauwelijks. Om mij heen opereren mannen en vrouwen nog steeds in afzonderlijke zakelijke netwerken. Bijna 95% van venture capital partners en 85% van de informele investeerders zijn mannen . Vrouwen halen nog geen 8% op van het kapitaal op. Een vertrouwde zakelijke relatie is de voornaamste reden voor investeerders om een investering te doen in een startende onderneming. In het ecosysteem van snelgroeiers zullen groepen die niet van nature langdurig in elkaars netwerken opereren daarvan nadeel ondervinden. Vrouwelijke ondernemers beperken hun groei omdat ze geen toegang hebben tot (mannen met) kapitaal. Investeerders beperken hun mogelijkheden omdat ze geen toegang hebben tot het volledige aantal deals. De maatschappij beperkt daarmee haar groeipotentieel, dat is de realiteit. Oplossing is om actief vrouwelijke ondernemers in contact te brengen met investeerders, en dat leiderschap heb ik getoond door onder andere een scala van middelen te introduceren, zoals pitch events en matching gericht op vrouwelijke ondernemers.

Ik zie om mij heen dat vrouwen meer belang hechten aan morele steun, expertise en financiële advisering van zakelijke partners, terwijl mannen veel minder aanmoediging van anderen nodig hebben. Vrouwen evalueren hun kansen soms op een lager niveau dan mannen, niet uit onzekerheid, maar veeleer omdat ze de lat hoge leggen. (Een meisje op school vindt een 6 niet genoeg om door te gaan, een jongen vindt dat wel). Oplossing is vrouwelijke ondernemers vroegtijdig en in diverse groeifasen kennis te laten nemen van de mogelijkheden van groei ondernemerschap, rolmodellen te tonen en 1-1 advisering te stimuleren. Ik heb leiderschap getoond door die kennis te delen en onder meer een adviesprogramma op te zetten voor vrouwelijk ondernemerschap.

Vanaf 2008 tot heden heb ik met meer dan 2500 nationale en internationale investeerders, experts en ondernemers gesproken die een rol kunnen spelen in de groei van vrouwelijk ondernemerschap. Ik ben betrokken als adviseur en als voormalig Europees directeur bij een goeiprogrogramma voor vrouwelijke ondernemers, gelieerd aan een Silicon Valley netwerk. Ik gebruik deze contacten en mijn expertise om het ecosysteem op te bouwen rond vrouwelijk groeiondernemerschap, zowel middels individuele gevallen als collectieve acties. Bijv. twee vrouwelijke ondernemers benaderden mij met het verzoek om mijn kennis te delen terzake van de diverse mogelijkheden voor groeifinanciering en de diverse internationale partijen die daarbij een rol spelen. Na mijn acties heeft de onderneming hun groeistrategie kunnen bepalen en miljoenen aan groeigeld opgehaald. Via advisering, lezingen en het organiseren van evenementen heb ik vele ‘stakeholders’ waaronder het Ministerie van EL & I, overtuigd om maatregelen te nemen. Op dit moment stimuleer ik vrouwelijke ondernemers in deelname in het ecosysteem van groei ondernemerschap, door het organiseren van een systeem van pitch events, kennis deling via informatie voorziening via verschillende websites en deelname aan discussiegroepen terzake van vrouwelijk ondernemerschap. Met mijn werk bereik ik honderden, en binnenkort duizenden vrouwelijke ondernemers. Mijn ambitie is de ambities van vrouwelijke ondernemers te laten realiseren, ook voor de volgende generatie, waaronder mijn 3 tienerdochters.

Amsterdam, SBG, 2012

Lees de voorwaarden zorgvuldig door (download pdf/word). Met het akkoord op de voorwaarden van Rotterdam School of Management (RSM) bevestig je dat je de Parttime Master Bedrijfskunde wilt winnen en volgen

Akkoord voorwaarden Rotterdam School of Management

blog comments powered by Disqus